X
  • No products in the list

AGV-s (automatizovana vođena vozila)

INDEVA® AGV (Automatic Guided Vehicles)

Scaglia Indeva® je uključena u jeftinu automatizaciju od 1980. godine i dizajnira i proizvodi automatska vođena vozila (AGV) od 2000. godine. 

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

STANDARDNI MODELI:

Indeva tegljač AGV – 750 kg – 1500 kg

Najčešći tip, obično se koristi za vuču kolica/kolica.

Indeva Tunnel AGV – 750 kg

Dizajn niskog profila. Njegov dizajn omogućava kretanje ispod kolica za transport, povezivanje pomoću automatskog PIN-Hook sistema, a zatim automatsko oslobađanje na unapred određenoj lokaciji kada stigne na svoje odredište.

AGV vontató

Ispod su neke od kompanija koje su sa zadovoljstvom koristile INDEVA® AGV:

U automobilskoj oblasti:

Neautomobilska oblast:

Prednosti magnetne trake AGV: